» Thông tin » Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần
Danh Sách Sinh Viên

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần được thực hiện như thế nào? Sau khi thành lập công ty cổ phần và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà doanh nghiệp có những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên, thông tin thuế… Khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký thuế thì doanh nghiệp cần lưu ý những quy định của pháp luật. Bài viết sau đây cung cấp thông tin, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần đầy đủ.

Khái quát nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần

• Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ; nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp; Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tối thiểu phải có 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình; trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong 03 năm đầu sau khi thành lập.
• Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế là một thủ tục mà doanh nghiệp cần thực hiện khi có sự thay đổi về nội dung thuế. Khi có sự thay đổi về thông tin trên tờ khai đăng ký thuế; bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế; thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

Quy định về việc thay đổi nội đăng ký thuế công ty cổ phần

• Trong trường hợp có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế thì người đại diện của công ty cổ phần thông báo với Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty cổ phần đặt trụ sở; chứ không thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
• Phòng ĐKKD sau khi nhận thông báo sẽ nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng ĐKKD cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần.
• Tuy nhiên, nếu công ty cổ phần thay đổi địa chỉ trụ sở của mình mà dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, như: Công ty cổ phần thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; Công ty cổ phần do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. Thì, người đại diện của công ty cổ phần phải tiến hành nộp Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC) đến cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp mình. Sau đó, mới thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trụ sở mới chuyển đến.

Khi nào phải thay đổi thông tin đăng ký thuế công ty cổ phần?

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có sự thay đổi về:
• Tên chính thức của công ty cổ phần;
• Đăng ký xuất nhập khẩu;
• Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh;
• Năm tài chính;
• Địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần;
• Địa chỉ nhận thông báo thuế;
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
• Quyết định thành lập;
• Ngành nghề kinh doanh chính;
• Vốn điều lệ;
• Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp);
• Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh;
• Thông tin khác về họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc; Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp;
• Thông tin về người đại diện theo pháp luật;
• Loại hình kinh tế;
• Các loại thuế phải nộp;
• Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có);
• Thông tin về các đơn vị có liên quan;
• Bổ sung thông tin về tài khoản của người nộp thuế.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý

Chuẩn bị hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế
• Tại nơi người nộp thuế chuyển đi: Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.
• Tại nơi người nộp thuế chuyển đến: Các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
• Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
• Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty.
• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
• Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
Nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế
• Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo cách thức như nộp trực tiếp, nộp trực tuyến qua mạng, nộp bằng đường bưu điện.
• Riêng đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến; người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để cập nhật thay đổi; bổ sung thông tin đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế (theo mẫu số 02/ĐK-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế), ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
• Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ như quy định trên cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình.
Nhận kết quả thay đổi thông tin đăng ký thuế

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý

• Trường hợp có sự thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; thì công ty phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày; kể từ ngày có sự thay đổi.
• Nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở của mình mà dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp.
Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế
• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).
• Đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).
• Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
• Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có): Đối với người nước ngoài thì hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực. Đối với công dân Việt Nam thì thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
Nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế
• Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính.
• Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nhận kết quả thay đổi thông tin đăng ký thuế
Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế và thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện đồng thời một lúc).

Mức xử phạt chậm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế
Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định rằng: khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế; bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế thì doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.
Mức phạt chậm nộp thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế
Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định như sau:
• Phạt tiền 1.400.000 đồng; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt không thấp hơn 800.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây:
+ Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế;
+ Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày;
+ Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
• Phạt tiền 700.000 đồng; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt không thấp hơn 400.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp bị phạt cảnh cáo)
• Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

Đại Việt hỗ trợ thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần

• Khách hàng được tư vấn trọn vẹn pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
• Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn; an tâm cho khách hàng.
• Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp.
• Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
• Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói, không phát sinh phụ phí.
• Không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.
• Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
• Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

Những câu hỏi thường gặp khi thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần

Công ty có cung cấp những dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp không?
• Đại Việt là đơn vị chuyên nghiệp thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi doanh nghiệp.
Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?
• Đại Việt luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.
Chi phí thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần là bao nhiêu?
• Đại Việt luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Xem thêm:

>> Thủ tục thay đổi tỷ lệ vốn góp công ty cổ phần

>> Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần

>> Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty cổ phần

>> Thành lập chi nhánh công ty cổ phần

>> Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ công ty cổ phần
 
  
0914 007 116
0983 551 110HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TRÊN 32 TỈNH THÀNH
Điện thoại: 0914 007 116
VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
  VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
  VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 9    Lượt truy cập: 1382862